Et arkiv av It’s teaching fra 16.01.2020.

Vurderingsskjema med kjennetegn på måloppnåelse i fremmedspråk (skriftlig)

Per

Utdanningsdirektoratets Eksamensveiledning for fremmedspråk inneholder blant annet «Kjennetegn på måloppnåelse i fremmedspråk» for nivå I, II og III. (Finn den ved å søke etter «fremmedspråk» her. Jeg ønsket å gjøre karaktersettingen mer transparent for å elevene ved å bruke disse kjennetegnene til å synliggjøre måloppnåelsen besvarelsene viste. Jeg hadde også en idé til hvordan jeg kunne få oversikten til å passe på én A4-side og samtidig fremheve forskjellene mellom lav, middels og høy måloppnåelse.

Her er et første andre utkast til et slikt skjema. Det er fortsatt ikke så oversiktlig som jeg ønsket, men for meg er det i hvert fall en forbedring sammenlignet med Utdanningsdirektoratet skjema. Tilbakemedinger er velkomne.

kjennetegn-maaloppnaaelse-nivaa-i.pdf (19.0 KB)
kjennetegn-maaloppnaaelse-nivaa-ii.pdf (19.2 KB)

Jeg bruker Adobe Acrobat Reader til å markere de formuleringene som tilsvarer graden av måloppnåelse i besvarelsen jeg retter, og til å skrive kommentarer. Bildet under viser en tidligere versjon av oversikten jeg har fylt ut da jeg fortsatt brukte OneNote.

Høyreklikk på bildet og velg «Vis bilde» for å se det i full størrelse.

PS: Dersom noen ønsker at jeg lager en nynorsk versjon og/eller ent tilsvarende vurderingsskjema for fremmedspråk nivå III, så lar det seg sikkert gjøre. Kildefilene er skrevet i pandoc med mye LaTeX-kode; hvis noen vil ha en kopi av dem, er det bare å spørre.