Et arkiv av It’s teaching fra 16.01.2020.

Tips for bruk av Ordnett Pluss

Per

Mange skoler/skoleeiere har kjøpt inn Ordnett Pluss med et solid utvalg av ordbøker. Brukt på riktig måte kan dette være et svært nyttig verktøy for elevene (og lærerne). Å kunne bruke det (eller lignende verktøy) er også et kompetansemål i læreplanen for fremmedspråk allerede på nivå I: «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne» «bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler». På nivå II skal eleven til og med kunne dette «på en kritisk og selvstendig måte».

Men mange elever, som ikke har erfaring med bruk av ordbøker, ser ikke verdien i Ordnett Pluss. De går derfor over til å bruke andre ressurser som er betydelig dårligere, notabene ressurser som ofte er nettbaserte og/eller ikke tillatt på prøver/tentamen/eksamen, og/eller utgjør en uimotståelig fristelse til å skrive (av) ting en ikke kan (dvs. Google Translate).

Disse tipsene vil ikke snu opp ned på alt dette, men de skal gi noen nyttige råd om hvordan en kan bruke Ordnett Pluss på en god måte (med tyske eksempler):

Installasjon

Det virker som om mange elever (spesielt de som har hatt samme skoledatamaskin en stund) har en utdatert versjon av Ordnett Pluss som ikke virker fordi lisensen er utgått. Hvordan en får orden på dette, er nok forskjellig fra skoleeier til skoleeier. Hvis skoleeier tilbyr brukerne en bestemt installasjonsfil eller -metode, så skal denne brukes. En kan ikke nødvendigvis bare laste ned programmet fra ordnett.no. Med mindre skoleeier sier noe annet, bør en avinstallere den versjonen en har (hvis den ikke allerede virker, selvsagt) før en installerer programmet på nytt.

For elever og lærere i Troms fylkeskommune er i hvert fall fremgangsmåten å først avinstallere programmet for så å installere det på nytt fra «Programvaresenter». I mellomtiden har Troms fylkeskommune byttet leverandør til Clarify (som er mye dårligere).

Begrens søket til relevante ordbøker

Spesielt for nybegynnere er det lett å bli overveldet av all informasjonen Ordnett Pluss kan diske opp når en gjennomfører et søk. Første råd er derfor å begrense søket til relevante ordbøker. Dette gjør gjør en i to skritt. Først klikker en på flaggene under søkefeltet slik at kun det relevante fremmedspråket er valgt (eller norsk, hvis en bare vil ha norske forklaringer på norske ord). Deretter klikker en på tannhjulet til høyre i vinduet og velger «Innstillinger»

I «Innstillinger» velger en fanen «Ordbøker». Her velger en bort eventuelle andre ordbøker som en ikke har nytt av. For de fleste tyskelever er dette den tysk-tyske ordboken PONS, for de fleste franskelever den fransk-franske ordboken Le Robert. Nå vil mengden unyttige resultater være betydelig redusert.

Gjør søkeresultatet mer oversiktlig

 • Bruk fullmodus. I fullmodus er søkeresultatet mer oversiktlig og en får muligheter til å «forbedre søket». Klikk på tannhjulet og velg Fullmodus.
  La Ordnett Pluss alltid starte i fullmodus ved å klikke på tannhjulet og velge Innstillinger. Under fanen Generelt klikker du på rullgardinmenyen for Oppstatsmodus og velger Fullmodus. Så klikker du på OK.
 • Gjør skriften større. Klikk på tannhjulet og velg Innstillinger. Under fanen Generelt klikker du på rullgardinmenyen for Skriftstørrelse og velger f.eks. Stor. Så klikker du på OK.
  PS: For at endringen skal bli synlig må du enten bytte modus i tannhjulmenyen (du kan bytte tilbake med en gang) eller lukke og åpne Ordnett Pluss på nytt.

Finn ord/tekst i søkeresultatet.

Klikk et sted i søkeresultatet, og trykk deretter Ctrl+F. Du får nå opp et vindu du kan bruke til å søke i hele det søkeresultatet som vises.

Flere tips

 • Ta deg tid til finne det du faktisk leter etter.
  Det at en ikke må bla og stave seg frem til riktig ord, men umiddelbart får opp en stor menge (tilsynelatende) relevant informasjon når en gjennomfører et søk, synes å føre til at en blir mindre påpasselig på at den informasjonen en tar med seg, faktisk er det en lette etter. En burde heller bruke den tiden en sparer på å ikke måtte bla frem og tilbake, til å søke ut de relevante delene i det en søker etter.

 • Let i ordboken først, også når du ikke vet hva du leter etter.
  Dersom en støter på et ord en ikke skjønner noe av (hverken betydning eller bøyning), kan en likevel prøve å søke etter ordet slik det står der. Ikke sjelden dukker den relevante artikkelen opp likevel, selv om en bare søker i oppslagsord, ikke i all tekst (fullstendige artikler). Og skulle det ta litt tid å faktisk forstå sammenhengen og finne riktig informasjon, så lærer en gjerne noe nytt i samme slengen. Skriver en bare ordet inn i Google Oversetter, får en kanskje opp riktig oversettelse med en gang. Men for det første er det mindre sannsynlig at en faktisk har forstått sammenhengen mellom ordet en skrev inn og riktig oversettelse/forklaring; for det andre overser en letter alternative oversettelser/forklaringer. Uansett går en glipp av viktig øvelse til en prøvesituasjon.

 • Når du leter etter et ord, tenk også på hvordan det brukes. (Men ikke skriv noe du ikke forstår.)

  1. Når en vil skrive en fast forbindelse av ord, så bør en søke etter denne forbindelsen, ikke bare etter de enkelte ordene, for eksempel «om morgenen» i stedet for først «om», deretter «morgenen». Er det snakk om et uttrykk med en variabel, for eksempel, «i + [månedsnavn]», finner en ofte nyttig informasjon ved å søke etter det første elementet blant variablene, her den første måneden.
  2. Når en søker opp et ord, bør en også ta en titt på bruken av dem. En finner gjerne noe som kan gjøre teksten en skriver, litt bedre, eller som hjelper en å forstå bedre bruken av ordet i teksten en leser.
 • Ordnett Pluss inneholder også minigrammatikker og temaplansjer.
  Trykker en på tannhjulet i hovedvinduet og velger «Minigrammatikk» i menyen som dukker opp, får en opp minigrammatikker for norsk (bokmål og nynorsk), engelsk fransk, italiensk, spansk, svensk og tysk. Og nederst i minigrammatikkene for fransk, italiensk, spansk og tysk finner en et trettitalls temaplansjer.

Læringsressurser (for fremmedspråk)

Flyttet hit.