Et arkiv av It’s teaching fra 16.01.2020.

Støtteordninger for dem som lærer eller underviser i tysk

Per

Her skal jeg gjøre et forsøk å samle sammen det jeg kommer over. Andre er velkomne til å bidra.

Aktuelle utlysninger o.l. omtales ofte hos Tyskforum.

For lærere

 • Institut für Internationale Kommunikation: «Stipendien für berufliche Fortbildungen und für Sommersprachkurse Deutsch und Wirtschaftsdeutsch an Lehrkräfte und Deutschlerner. […] Stipendien werden nur an Bewerber vergeben, die mindestens Sprachkenntnisse Deutsch im Bereich B1 nachweisen können.» Søknadsfrist 31. mai.
 • «Die Hauptaufgabe der Deutschen Auslandgesellschaft (DAG) besteht in Fortbildung in aktueller Landeskunde für Deutschlehrkräfte aus Nord- und Nordosteuropa.» Arrangerer mange kurs, for det meste sommer og høst. Søknadsfrist: 15. januar/15. februar.

For enkeltelever

Utveksling

Aktuelle utlysninger kan ofte finnes på denne siden hos Tyskforum.

 • Institut für Internationale Kommunikation: «Stipendien für berufliche Fortbildungen und für Sommersprachkurse Deutsch und Wirtschaftsdeutsch an Lehrkräfte und Deutschlerner. […] Stipendien werden nur an Bewerber vergeben, die mindestens Sprachkenntnisse Deutsch im Bereich B1 nachweisen können.» Søknadsfrist 31. mai.
 • Opphold på Vg2 gjennom godkjente utvekslingsorganisasjoner (liste hos SIU) støttes av Lånekassen.
 • Gjør det! «er mobilitetsprogrammet som skal bidra til tre ting: styrke fag- og yrkesopplæringen, styrke båndene til Tyskland, og senke terskelen for å komme i gang med internasjonale prosjekt.»

Reisestipend

 • Senter for internasjonalisering av utdanning: «Norske elever kan søke om stipend for å delta på studieopphold eller sommerkurs i Tyskland» Søknadsfrist 15. mars.
 • zis: «Auf einer vierwöchigen, selbstorganisierten Studienreise kannst du deine Interessen oder Talente vertiefen. zis unterstützt dich mit einem 600 €-Stipendium und der Betreuung durch Mentor*innen in der Vor- und Nachbereitung.» Søknadsfrist 15. februar.
 • språkkurs i språkområdet støttes av Lånekassen. Fra Tiltaksplan for Kunnskapsdepartementets satsing på Tyskland (26.10.2016):

  De eksisterende ordningene med støtte til språkkurs gjennom Lånekassen utvides f.o.m. studieåret 2016-2017. De eksisterende ordningene med språkstipend og språklig tilretteleggingssemester blir mer fleksible og vil dekke lengre kurs enn i dag. Støtte kan gis til lengre språkkurs i opptil to semestre, stipendet øker med 2 000 kroner til ca 20 000 kroner, og det blir mulighet for å kombinere hovedutdanningen med et kortere språkkurs.

For hele skoleklasser

Aktuelle utlysninger kan ofte finnes på denne siden hos Tyskforum.

 • Fra Tiltaksplan for Kunnskapsdepartementets satsing på Tyskland (26.10.2016):

  Retten til støtte til videregående opplæring i Tyskland for hele klasser med korte studieopphold utvides f.o.m. skoleåret 2016-2017. I dag er det slik at en norsk videregående skole kun kan få godkjent en søknad om å inngå samarbeid med en tysk skole, etter et bevilgningsvedtak i Stortinget. Derfor foreslår departementet at alle samarbeidsprogram som fyller kvalitetskravene, automatisk vil bli godkjent for støtte. Målet er å senke terskelen for skoler som vil ta initiativ til et tettere samarbeid med Tyskland. Vi foreslår også å styrke bevilgningen, slik at flere kan få støtte.

 • Kanskje arrangerer Tysk-Norsk Ungdomsforum/Deutsch-Norwegisches Jugendforum noe i 2017 også? I 2016 var søknadsfristen 31. mai.

Ingenting mer? Aktive Fredsreiser gir i det minste tips om hvordan skaffe nok penger.

Se også

 • «Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) ist als einzige staatliche Einrichtung in Deutschland im Auftrag der Länder für den internationalen Austausch und die internationale Zusammenarbeit im Schulbereich tätig.»
 • Veier til Tyskland hos Tysk-Norsk Ungdomsforum/Deutsch-Norwegisches Jugendforum.