Et arkiv av It’s teaching fra 16.01.2020.

Skrive ß (eszett/doppelt-s) på data

Per

I macOS

Trykk på Option(/Alt) + s.

I Linux

Trykk på AltGr + s (som oftest).

I Windows

Første metode fungerer bare dersom en har numerisk tastatur, andre og tredje metode fungerer kun i noen programmer (bl.a. Word, OneNote og andre Office-programer). Fjerde metode fungerer bare hos noen og (bare?) i Word. Femte metode fungerer overalt, men krever at en bruker tysk tastaturoppsett ved siden av det norske. Det er den beste hvis en skal skrive en del. Sjette metode, som ikke vises steg for steg, forutsetter at en laster ned et program fra Microsoft (som ikke alltid fungerer smertefritt i Windows 10).

Metode 1 (Fungerer bare hvis en har numerisk tastatur.)

 1. Trykk og hold inne alt-tasten.
 2. Tast 225 på det numeriske tastaturet (tallene til høyre for piltastene på tastaturet)
 3. Slipp alt-tasten.

Metode 2 (bare for Word, OneNote m.m.)

Skriv først df og trykk deretter på Alt + x. «df» endres da til ß.

NB: «df» må stå alene, eller det må være et mellomrom før «df», for at det skal bli til ß når du trykker på Alt + x. Skriver du f.eks. grodf, vil det ikke resultere i «groß». Du må først skrive gro df (med mellomrom), trykke på Alt + x, og så fjerne mellomrommet mellom «gro» og ß.

Metode 3 (bare for Word, OneNote m.m.)

 1. Velg kategorien «Sett inn» på båndet og klikk på «Symbol» lengst til høyre. Sannsynligvis vil ikke ß være blant symbolene som vises. Du klikker da på «Flere symboler».

 2. I vinduet som åpnes, står det «Tegnkode» nesten helt nede til høyre. I feltet bak skriver du inn 00DF og trykker på enter-tasten. (Dersom det står noe annet enn «Unicode (hex)» i listen bak, endrer du det til dette.) Dette gjør at ß velges i tegnkartet.

  Vinduet «Symbol»

 3. Klikk deretter på «Sett inn». ß settes inn i teksten din. Neste gang du trenger å skrive ß, begynner du som beskrevet i punkt 1: Velg kategorien «Sett inn» på båndet og klikk på «Symbol» lengst til høyre. Nå vil ß være blant symbolene som dukker opp og du kan klikke på den med en gang.

  «Symbol» med ß som hurtigvalg

Metode 4 (bare for Word [?] og bare hos noen)

Tast samtidig ctrl + shift + 6, og deretter s. Hvis ikke det går kan du prøve å taste 7 i stedet for 6. Såvidt jeg vet, virker dette bare i Word, og slettes ikke hos alle, uten at jeg har noen forklaring for det. Hos noen førte begge variantene til at et femtitalls blanke sider ble lagt til Word-dokumentet. All prøving på eget ansvar!

Metode 5 (for alle programmer)

 1. Gå til «Område og språk» under «Innstillinger». Dette kan du gjøre ved å klikke på Windows-ikonet nede til venstre, skrive språk og velge «Innstillinger for område og språk» fra listen som dukker opp.

 2. I innstillingsvinduet for område og språk klikker du på «Norsk (bokmål)» (eller det som du bruker som hovedspråk).

 3. I vinduet som åpnes, velger «Legg til et tastatur» under «Tastaturer», og i listen som dukker opp, velger du «Tysk». Deretter velger du «OK».

 4. Om den ikke har vært der før, vil nå teksten «NOB»» eller lignende vises nederst til høyre på skjermen ved siden av klokken. Klikker du på denne teksten, får du opp en meny der du kan velge mellom norsk og tysk tastaturoppsett.

  Valg av tastaturoppsett

Når du skriver tysk, kan du bruke tysk tastaturoppsett. Da er det lett å skrive bokstavene ß, ä, ö og ü (og Ä, Ö, Ü). Du kan enkelt bytte mellom norsk og tysk tastaturoppsett ved å trykke på Windows-tasten + mellomrom-tasten eller på Shift + Alt. (Les her om hvordan du endrer hurtigtastene.)

På bildet under ser du et tysk tastaturoppsett. ß skriver du ved å trykke på ±tasten på et norsk tastatur, ö med ø-tasten, ä med æ-tasten og ü med å-tasten. Merk at Z og Y har byttet plass sammenlignet med norsk tastaturoppsett. (Z brukes mye på tysk, Y skjeldent.)

Metode 6 (for alle programmer)

Med Microsoft Keyboard Layout Creator 1.4 kan en redigere tastaturoppsettet en allerede har. «How to Use Microsoft Keyboard Layout Creator» er kortfattet veiledning for hvordan en bruker programmet.

Merk at noen brukerere melder om problemer med å bruke programmet i Windows 10. Min egen erfaring: Når Microsoft Keyboard Layout Creator 1.4 skal installeres, sier det at du må laste ned «.NET Framework version 2.0.50272». Jeg lastet ned nyeste versjon av .NET Framework, men fikk samme beskjed da jeg prøvde å installere Keyboard Layout Creator igjen. Så lastet jeg ned den eldste versjonen av .NET Framework som fortsatt støttes av Microsoft, men der virker ikke installasjonen. Så ga jeg opp.

Se også

https://german.stackexchange.com/questions/724/wie-schreibt-man-umlaute-und-scharfes-s-auf-nichtdeutschen-tastaturen

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%9F#Keyboards