Et arkiv av It’s teaching fra 16.01.2020.

Hvordan beregne stillingsprosent for undervisningsfag

Per

For å beregne stillingsprosent for et undervisningsfag trenger en to opplysninger: fagets årsramme og antallet timer en faktisk skal undervise faget. Årsrammen finner en i SFS 2230. Antall undervisningstimer på de forskjellige trinnene står i læreplanene.

Årsrammen, eller årlig undervisningstid, er antallet timer per år en må undervise faget for at det skal utgjøre en full stilling. Ved å dele antall timer en faktisk underviser i faget, med årsrammen finner en altså ut hvor stor del av en full stilling disse timene utgjør.

For eksempel har fremmedspråk på Vg1 årsrammen 554/739, dvs. 554 timer à 60 min. eller 739 timer à 45 min. (På Vg2 og Vg3 er årsrammen mindre.) En klasse som har fremmedspråk på Vg1 har 112 timer (à 60 min.) i henhold til læreplanen for FSP1-01.

Årsramme for fremmedspråk på Vg1

Dersom en underviser fremmedspråk 112 timer (ca. 4 timer à 45 min. ukentlig) på Vg1, utgjør det 112 ÷ 554 = 0,2022 = 20,22%. Har en to slike klasser, vil det utgjøre 20,22% + 20,22% = 40,44% av en full stilling.

Samme beregning kan selvsagt gjøres med timer à 45 min. (se nedenfor). Her er et eksempel fra en lønnsslipp:

Utdrag fra en lønnsslipp

Grunnlaget for denne beregningen er:

  • 187 timer à 45 min. for tysk I+II på Vg3 (årsramme 496/661): 187 ÷ 661 = 0,2829 = 28,29%.
  • 150 timer à 45 min. for tysk II på Vg2 (årsramme 496/661): 150 ÷ 661 = 0,2269 = 22,69%.
  • 150 timer à 45 min. for tysk II på Vg1 (årsramme 554/739): 150 ÷ 739 = 0,2030 = 20,30%.

Det er også mulig at arbeidsgiver regner med et høyere antall timer enn det som er angitt i læreplanen. Men et tallgrunnlag som fører til en lavere stillingsprosent enn dersom en går frem som i denne veiledningen, bør en ikke akseptere uten videre.