Et arkiv av It’s teaching fra 16.01.2020.

Faktaark som sammenligner lærerlønn mellom land

Per

Faktaarket tar utgangspunkt i OECD sin publikasjon Education at a Glance(EaG) fra 2016, der sammenligning av lønn for lærere mellom land er blant temaene som ligger fast. Det er viktig å være klar over dette når man sammenligner norske lærerlønninger med andre land:

Fra Utdanningsforbundet. Se pressemeldingen og selve faktaarket.

Norske lærere tydeligvis dårligere enn sine kolleger i Skandinavia dersom du sammenligner lønnen med med det andre med høyere utdanning tjener i samme land.