Et arkiv av It’s teaching fra 16.01.2020.

Clarify er for dårlig

Per

Clarify er digital ordbok (eller rettere sagt et abonnement) Mitt første møte med Clarify var da skoleeier byttet ut Ordnett Pluss med det. Førsteintrykket var dårlig, men først nylig fikk jeg sett nærmere på denne ordboktjenesten. Når den blir brukt i skolene som tilhører Buskerud, Finnmark og Troms fylkeskommune, «9 av de 10 største kommunene i Norge» (i Oslo i både grunn- og videregående skole), og i selskapene Statkraft, NRK «og en rekke andre» etter eget utsagn, skulle man tro det er et godt produkt. Men det stemmer ikke.


Prøv å åpne Clarify og slå opp ordet «finne» (i norske, engelske, tyske, franske eller spanske ordbøker – det er de jeg har prøvd ut). Legger du merke til at én eller flere artikler for verbet «finne» slutter brått? Marker og kopier deretter hele artikkelen (Ctrl+C eller høyreklikk > Kopier), dra musepekeren helt ned til den lysegrå linjen under artikkelen (eller marker til og med «minigrammatikk» hvis det står der). Så limer du inn det du kopierte, i et tekstbehandlingsprogram. Hva ser du? (Skjermbilder lenger nede.)

Er dette et produkt lærere, elever eller skoleeiere kan være fornøyd med?

Clarify reklamerer med at ordboktjenesten sin «forbedrer karakterer» og mener det er blitt «påvist at programvaren iFinger (forløperen til Clarify) førte til betydelig bedre karakterer i fremmedspråk i den norske videregående skolen».

Kan en da si at Clarify fører til dårlige karakterer? Ordbøkene er det kanskje lite å utsette på, men søkefunksjonen er svært dårlig, søkeresultatet uoversiktlig og selve artiklene unødvendig kompakte og med formateringsfeil. I tillegg mangler alt annet innhold en forventer av en ordbok (utenom oppslagsordene og artiklene): oversikt over forkortelser, brevmaler osv. Minigrammatikkene i Clarify er utdatert og bruker grammatiske termer som ble avskaffet i 2007.

Men verst av alt: Flere artikler mangler helt og mange slutter brått etter et par linjer, helt uten videre. Hvor ofte har ikke det ført til at elever ikke finner riktig betydning eller oversettelse eller nyttige brukseksempler av ordet de slår opp? Hvor mange har i det hele tatt lagt merke til det?

Det er snakk om funksjoner som er en selvfølge i enhver digital ordbok som vil bli tatt seriøst (langt mer i en som kaller seg «fremtidens læremiddel»). Det er funksjoner som lett kan implementeres og feil som lett kan fikses. Hvorfor er de der i det hele tatt? Og hvordan kan de som har kjøpt inn produktet for tusenvis av skoleelever, ha oversett det?

(Under konsentrerer jeg meg stort sett om de tyske ordbøkene, men de fleste mangler gjelder for (alle?) andre språk.)

Innhold

Lenkene her virker kanskje ikke. Da er det bare å rulle nedover i stedet.


Forkortelser mangler helt. Ikke engang forkortelsene som brukes i ordboken, finner man en forklaring av.

(Også alt det andre nyttige i papirutgaven av ordboken mangler.)

Minigrammatikken er utdatert. De grammatiske termene stemmer ikke overens med dem som brukes i dag – og som ble innført i 2007.

(Hvorfor åpnes minigrammatikken ikke i standard nettleser, men i Internet Explorer? Det er jo ikke engang Microsofts foretrukne nettleser lenger!)

Søkefunksjonen er svært dårlig

 • Det er ikke mulig å søke med ufullstendige ord. Skriver en ikke hele ordet, får en ingen resultat.

 • Man kan kun søke etter oppslagsord, ikke etter innhold i artiklene. En slik funksjon er en selvfølge i en digital ordbok.

 • Mens man skriver inn et ord, vises det bare opp til fem forslag på hvilket ord man søker etter. Når det ikke går an å søke etter ufullstendige ord, er det praktisk talt umulig å få oversikt over andre ord som begynner likt. (Jevnfør dette med oversikten en har i en ordbok på papir.)
  Kan det bli verre? Ja. Så fort en skriver inn en bokstav som ikke er i det engelske alfabetet (som æ, ø, å, ä, ö, ü, ß), forsvinner alle ordforslagene. Da skriver man altså virkelig i blinde. (Bruker man Clarify i nettleseren (og ikke det egne programmet), oppstår ikke samme problem med bokstaver som ikke er i det engelske alfabetet.)

Bøyde former av verb og substantiv finner en stort sett, men ikke konsekvent.

gingest: ja; brachtest/brachten: nei

Noen artikler mangler.

I opplæringsmateriale til Cappelen Damm tysk-norsk/norsk-tysk ordbok blir abbringen, Grandtante og allmen(n)faglig studieretning nevnt som oppslagsord. Men i Clarify mangler de. Hvorfor?

Noen artikler har feil (feil som ikke finnes i papirutgaven?)

For eksempel dette:

der er det samm for meg das ist mir ganz egal

Det er ikke mulig å begrense søket til enkelte ordbøker

Elevene ser da artikler fra fire forskjellige ordbøker: Cappelen Damms vanlige ordbok og skoleordbok, Collins tysk-norsk/norsk-tysk, KDictionaries German Dictionary. Da ser det gjerne slik ut (søk etter «mann»):

NB: Dette er bare et utsnitt. Trykk hvor som helst på bildet for å se resten av det.


Hvor lett er det for gjennomsnittseleven å orientere seg her? I Ordnett Pluss er det mulig å velge akkurat hvilke ordbøker en ville søke i. Det går til og med an å bare søke i én retning (f.eks. bare i tyske oppslagsord). Det gjør det mye mer oversiktlig for elevene.

Ufullstendige artikler

Dette står i Clarify:

clarify-suger-1

Men hvis man merker området og kopierer det, ser man dette:

Cappelen Damm tysk-norsk/norsk-tysk ordbok ▼

2på (prep) 1 (på vannrett flate, om retning) auf + A; (på stedet) auf + D; han legger avisen på bordet er legt die Zeitung auf den Tisch; avisen ligger på bordet die Zeitung liegt auf dem Tisch ; ; ( ; (ich traf sie auf der Straße) ; ; ) ; 2 (på loddrett flate, om retning) an + A; (på stedet) an + D; vi henger bildet på veggen wir hängen das Bild an die Wand; bildet henger på veggen das Bild hängt an der Wand; jeg banket på døra ich klopfte an die Tür 3 (i forbindelse med bygninger, stedsnavn, om retning) in + A; (på stedet) in + D; hun kom/ble innlagt på sykehuset sie wurde ins Krankenhaus gebracht; hun ligger på sykehuset sie ist im Krankenhaus; han gikk på kino er ging ins Kino; hun bor på et hotell sie wohnt in einem Hotel; jeg var på kontoret ich war im Büro; på Lillehammer in Lillehammer; (NB!) på stasjonen auf dem Bahnhof; på universitetet an der Universität 4 (om dager/deler av dager) an + D; på fødselsdagen min an meinem Geburtstag; sent på ettermiddagen spät am Nachmittag 5 (om natt og årstider) in + D/A; tidlig på høsten früh im Herbst; til langt på natt bis spät in die Nacht 6 (om tidspunkt) zu + D; på den tiden zu der Zeit 7 (om klokkeslett) vor; ti på åtte zehn vor acht
på denne måten auf diese/in dieser Weise; på engelsk og tysk auf Englisch und Deutsch
på grunn av noe auf Grund etwas (G); en bok på 300 sider ein Buch von 300 Seiten; en gutt på tretten år ein Junge von dreizehn Jahren; har du penger på deg? hast du Geld bei dir?
sint/misunnelig på böse/neidisch auf + A


Dette er tydeligvis et utbredt fenomen, andre eksempler (for tysk) er finne, haben, rette, stå, skulle. Og dette gjelder både når en bruker ordboken i programmet og i nettleseren.

Eller kaste:

clarify-suger-2

Cappelen Damm tysk-norsk/norsk-tysk ordbok ▼

2kaste (verb) 1 werfen wirft, warf, hat geworfen; ~ stein Steine/mit Steinen werfen; hun kastet et blikk på han sie warf einen Blick auf ihn 2 (kaste (seg) hit og dit) sich (A) hin und her werfen; er warf sich hin und her im Bett
kaste anker Anker werfen
kaste bort (miste) verlegen; (somle bort) verschwenden
kaste opp (spy) sich (A) übergeben übergibt, übergab, hat übergeben
kaste seg over noe sich (A) über etwas (A) hermachen macht her, machte her, hat hergemacht
kaste barnet ut med badevannet das Kind mit dem Badewasser ausschütten


...prøv å slå opp verbet finne i norsk-, engelsk-, tysk-, fransk- eller spansk-ordbøkene, og du vil se det samme (sikkert flere andre steder også; jeg har bare sjekket disse)

Det er i hvert fall tilfellet for følgende ordbøker:

 • Per-Erik Kirkebys «Den store norske bokmålsordboka»,

 • Vega/Kirkeby stor engelsk-norsk/norsk-engelsk ordbok,

 • Cappelen Damm tysk-norsk/norsk-tysk ordbok,

 • Cappelen Damm fransk-norsk/norsk-fransk ordbok,

 • Cappelen Damm spansk-norsk/norsk-spansk ordbok.

Dette er artikkelen for verbet finne fra Per-Erik Kirkebys «Den store norske bokmålsordboka» på https://www.clarifylanguage.com

clarify-suger-finne-norsk-nettsted

Slik ser artikkelen ut i programmet

clarify-suger-finne-norsk-program

Og slik ser det ut når en merker, kopierer og limer den inn et annet sted

Per-Erik Kirkebys "Den store norske bokmålsordboka"

> IV > finne verb (finner – fant – funnet)
1 komme over; oppdage jeg kan ikke ~ boka; jeg kan ikke ~ boka akkurat nå; ~ en anledning; ~ kjøpere; ~ ord; jeg kan ikke ~ ord; ... slik at vi kan ~ saken i vårt arkiv; ~ skipets posisjon; ~ sted; ~ en utvei; ~ frem finne veien jeg fortalte ham hvordan han skulle ~ frem
2 formelt; synes; mene vi -r det uforsvarlig å ...; ~ ham skyldig
3 bli klar over; se; innse ~ tilbake
4 oppdage veien ~ hjem
5 oppnå; vinne ~ fred; ~ frelse; ~ god avsetning; ~ hvile~; kraft til å ... poetisk el. spøkefullt ~ nåde for hennes øyn; ~ (alminnelig) tilslutning
6 møte; få kontakt med ~ døden; han fant sin grav i Frankrike ~ hverandre; de fant hverandre
7 i forbindelser med prep og adv ~ for godt; hvis du -r det for godt; ~ frem 1 finne veien ~ frem i ordboka; hvordan skal man ~ frem i helsevesenet; ~ frem til; var det vanskelig å ~ (frem til) huset? ~ hjem; hunden hans er helt usedvanlig flink til å ~ hjem igjen; ~ igjen; ~ inn; ~ på; hun -r nok på en råd; det var ikke dårlig funnet på; ~ på en historie; som han selv har funnet på; ~ på unnskyldninger; man vet aldri hva de -r på; det ville være latterlig om jeg skulle ~ på å gjøre det; jeg ringer deg i morgen, så kan vi ~ på noe (å foreta oss); men hun var (alt)for fornuftig til å ~ på noe dumt av den grunn; ~ tilbake; ~ ut pønske ut jeg ber deg ~ ut for meg hva det kan skyldes at jeg ennå ikke har fått sjekken; ~ ut hvor han er; noen svar og løsninger har vi nok funnet ut, og enda flere er vi kommet oppmuntrende nær; jeg har funnet ut at jeg likevel vil satse på filologien; ~ ut av noe 1 forstå 2 streve med noe ~ ut av problemet; ut av problemene på egen hånd; jeg kan hverken ~ ut eller inn
8 refleksivt ~ seg i det får jeg nå enda ~ meg i, men ...; det får du ~ deg i; det må du pent ~ deg i! jeg vil ikke ~ meg i at du snakker slik! han fant seg rolig i å bli arrestert; det er grenser for hva jeg vil ~ meg i; ~ seg i sin skjebne; ~ seg til rette tilpasse seg han har funnet seg godt til rette ved skolen vår; vi håper du vil ~ deg til rette og bli kjent med butikkene
9 i forbindelse med «finnes» -s 1 bli funnet 2 være til 3 være anbrakt 4 forekomme den beste kaffen som -s; slikt -s ikke; hvor -s den kvinne som ...


Artiklene kan være veldig tettpakket, noe som gjør det vanskeligere å få oversikt over innholdet. Dette er forståelig når det er snakk om en bok, men for programvare som Clarify er det helt unødvendig.

Cappelen Damm tysk-norsk/norsk-tysk ordbok ▲

2skulle (i andre sammenhenger) 1 (om ordre og påbud) sollen; du skal ikke stjele du sollst nicht stehlen 2 (om nødvendighet) müssen; hvor mye skal jeg betale? wie viel muss ich bezahlen? 3 (om hensikt el lyst) wollen will, wollte, hat gewollt; hvor skal du i kveld? wohin willst du heute Abend? 4 (om forslag osv) wollen will, wollte, hat gewollt; skal vi få oss noe å spise? wollen wir essen gehen? 5 (om noe en bør gjøre) hätte + inf + sollen; det ~ du ha sagt før das hättest du früher sagen sollen 6 (om eventualitet) sollen; om de ikke ~ være der für den Fall, dass sie nicht da sein sollten 7 (om folkesnakk og rykter) sollen; han skal være svært rik er soll sehr reich sein 8 jeg skal av her ich muss hier aussteigen; hvor skal du hen? wohin willst du?; alt som skal til alles, was notwendig ist; skulle til å im Begriff sein; eben wollen; jeg skulle akkurat til å ringe deg da du kom ich wollte dich eben anrufen, als du kamst

Også ellers er det rot i mange artikler som gjør dem vanskelig å lese

Cappelen Damm tysk-norsk/norsk-tysk skoleordbok ▼

Abend(der, -e) aften, kveld guten Abend god kveld; am Abend om kvelden; zu Abend essen spise kveldsmatman soll den Tag nicht vor dem Abend lobeningen kjenner dagen før solen går ned

Cappelen Damm tysk-norsk/norsk-tysk ordbok ▼

alv der Elf ; , 22 -en; den, dem, des Elfen, die Elfe ; , 22 -n

Cappelen Damm tysk-norsk/norsk-tysk ordbok ▲

kjenne 1 (ha kjennskap til) kennen kennt, kannte, hat gekannt ; ; ( ; (ich kenne ihn gut) ; ; ) ; 2 (føle, merke) fühlen; spüren ; ; ( ; (ich fühle den Schmerz) ; ; ) ;
kjenne fra hverandre voneinander unterscheiden unterscheidet, unterschied, hat unterschieden
kjenne igjen erkennen erkennt, erkannte, hat erkannt ; ; ( ; (ich erkannte sie nicht wieder) ; ; ) ;
kjenne noen av navn/utseende jemanden vom Namen/vom Sehen nach kennen
kjenne noen på noe jemanden an etwas (D) erkennen erkennt, erkannte, hat erkannt ; ; ( ; (ich erkenne ihn an der Stimme) ; ; ) ;
kjenne på (ta på) fühlen, betasten ; ; ( ; (fühlen Sie diesen schönen Stoff) ; ; ) ;
kjenne på seg fühlen, spüren ; ; ( ; (ich spüre/fühle, dass etwas geschehen wird) ; ; ) ;
kjenne seg sich (A) fühlen ; ; ( ; (ich fühle mich besser) ; ; ) ;
kjenne skyldig für schuldig erklären
kjenne til kennen ; ; ( ; (ich kenne ihre schwierige Situation) ; ; ) ;
lære å kjenne kennen lernen lernt kennen, lernte kennen, hat kennen gelernt ; ; ( ; (wo hast du sie kennen gelernt?) ; ; ) ;

Cappelen Damm tysk-norsk/norsk-tysk ordbok ▲

1bakke (subst) 1 (haug, stigning) der Hügel ; , 22 -, die Anhöhe ; , 22 -n >2 (mark) der Boden -*; på bakken auf dem Boden 3 (hoppbakke) die Sprungschanze -n
stå på bar bakke völlig mittellos sein

Cappelen Damm tysk-norsk/norsk-tysk ordbok ▼

laptop der Laptop ; , 22 -s, das Notebook ; , 22 -s


Mystisk: Hvorfor er artikkelen til samme oppslagsord lenger i skoleordboken enn i den vanlige ordboken?

Cappelen Damm tysk-norsk/norsk-tysk ordbok ▲

Rechnung (die, -en) 1 regning 2 beregning 3 regnskap 4 regnestykke

Cappelen Damm tysk-norsk/norsk-tysk skoleordbok ▲

Rechnung(die, -en) nota, regning auf ~ kaufen (også) kjøpe på konto; ein Strich durch die ~ en strek i regningen; eine (alte) ~ begleichen gjøre opp en (gammel) regning; unbezahlte Rechnungen ubetalte regninger
über etwas (A) Rechnung legen fremlegge regning for noe


Oppdatering 12.2.2018: Det ser ikke ut som om noe særlig arbeid er blitt lagt i videreutvikling av Clarify på lenge.

Da skoleeier gikk over til Clarify høsten 2017, skjedde det ofte at programmet for Windows frøs og ikke kunne lukkes på vanlig måte fordi lukkeknappen bare minimerte det. Jeg skrev en veiledning for hvordan en kunne lukke det (i Oppgavebehandling) likevel og endre innstillingene slik at en kunne lukke det på vanlig måte neste gang det skulle fryse. Jeg gav også beskjed til de ansvarlige hos skoleeier og direkte til Clarify og bad om å problemet ble løst snarest mulig med en ny versjon av programmet. Da jeg fikk svar fra Clarify at «Til info er det sendt til utviklerne om å endre dette designvalget til at Clarify lukkes helt når brukeren klikker x» (1.9.2017), gikk jeg ut fra at problemet ville bli løst kjapt.

Da var det noe overraskende at elevene mine i dag (12.2.2018) klagde over at de fortsatt hadde problemet. Var programvaren ennå ikke oppdatert? Tydeligvis ikke.

Installasjonsfilen for Windows ble signert (og med andre ord ikke oppdatert etter) 28. januar 2016, appen for iOS ble sist oppdatert 1. mars samme år og appen for Android ikke siden 28. januar 2015.

Nå er Clarify i stor grad en webapplikasjon, hvilket betyr at denne nettbaserte delen kan oppdateres uten at programvaren hos brukerne blir det. Når en bare har tilgang til de filene brukerne har med å gjøre, er det vanskelig å si sikkert om mye har skjedd. De fleste filene er ikke blitt oppdatert siden 11. november 2016. (Men kvantitet er ikke lik kvalitet.) På den annen side trenger det at noen filer ble oppdatert så nylig som 9. desember 2017, ikke å være mer enn at noen filer ble generert på nytt automatisk. At Clarify i går var versjon 2.7.6 og i dag er versjon 2.7.7 tyder på at noe skjer. (Alt dette sier heller ingenting om hvor hyppig selve ordbøkene blir oppdatert; det er snakk om selve programvaren, ikke innholdet.)

Uansett: Ingenting tyder på at det blir lagt mye arbeid i videreutvikling av programvaren. Men noe har hendt siden jeg klagde høsten 2017: Den veiledningen jeg lagde for internt bruk hos skoleeier og også sendte til Clarify, har endt opp i FAQ-seksjonen på nettstedet til Clarify – uten at jeg er blitt fortalt det, spurt eller kreditert. Eller det stemmer ikke helt: På et av skjermbildene de har overtatt, er Feide-ID-en min synlig for alle interessenter.:heart:

Oppdatering 4.5.2018

Ok. Den veiledningen Clarify publiserte uten min tillatelse, er nå fjernet. Ellers har lite hendt. Bortsett fra at da elevene hadde tentamen forleden dag, fungerte ikke Clarify. Internett-tilgangen deres er begrenset, men er konfigurert for å gi tilgang til utvalgte tjenester – som Clarify. (Ordbøkene er i skyen og programmet virker ikke uten internett.) Og inntil da hadde det jo også fungert. Men nå hadde Clarify flyttet ordboken til en annen nettadresse, som ikke det var opprettet tilgang til i skoleeiers nettfilter.:man_shrugging:

Jeg kan ikke garantere at skoleeier ikke hadde fått beskjed på forhånd av Clarify, men hadde unnlatt å tilpasse filteret. Men det ville overraske meg. Problemet ble uansett ordnet opp i etter en tid. Problemene jeg har beskrevet overfor, synes å være uforandret.

Per
Knut

Hei Per,

Takker for innspill og forslag til forbedringer. Vi er kjent med flere av problemstillingene som er adressert og vi erkjenner at Clarifytjenesten har et forbedringspotensial.
Clarify utvikler derfor, i disse dager, et nytt verktøy for publisering. Dette vil forbedre både formatet og kvaliteten på artiklene som vises i Clarify.
Av hovedpunkter kan nevnes:

Artikkelformat - (lay out)
Vårt nye publiseringsverktøy vil bøte på dette forholdet.

Kutt i artikler
Vårt nye publiseringsverktøy vil bøte på dette forholdet.

Utbredelse og bruk av Clarify i Norge
Det er viktig at elevene faktisk benytter digitale verktøyet som er tilgjengelig.
Clarify har nå mer enn 15 000 daglige brukere og 150 000 månedlige aktive brukere og, disse gjennomførte i januar/februar 2018 ca 1.500.000 oppslag, det er en økning på 500 000 fra 2017. På det meste er det gjennomført mer enn 250 000 oppslag på en dag. Vi kan gjennom dette dokumentere både aktiv bruk og nytteverdi for elever og skoleeiere. Clarify mottar positive tilbakemeldinger både fra elever og lærere, herunder positiv utvikling i karakterer. Brukere liker vårt brukergrensesnitt, herunder mulighet for hurtigsøk (ctrl + F11) samt tilgang til tjenesten ulike (private) terminaler via apper. Vi tilbyr en tjeneste med 30 ulike språk, mange elever hevder de er avhengige av Clarify i sin skolehverdag.

Vi tar tilbakemeldingene på alvor. Alt kan bli bedre og vi jobber fortløpende med å forbedre Clarifytjenesten.

Vennlig hilsen
Knut Haga
Daglig leder Clarify as

Per

Når vil dette nye verktøyet bli tilgjengelig for brukere? Og hva blir gjort med de nevnte problemene inntil det skjer?

Elever plages av at Clarify fryser og ikke kan lukkes. De har problemer med å finne oppslagsord når artikler mangler, at de kun kan søke etter første oppslagsord for hver artikkel (ikke etter andre oppslagsord og ikke etter innholdet i artiklene), blant annet. De finner ikke relevante oversettelser og eksempler på bruk fordi artikler bryter av etter få linjer. De forstår ikke forkortelsene som brukes i artiklene, fordi det ikke finnes noen liste over dem med forklaringer. Det virker forvirrende når læreren må si «Konsentrer dere om Cappelen Damm ordbok – bortsett fra når tilsvarende artikkel i Cappelen Damm skoleordbok er lengre.» Og så videre.

At alt dette blir ved det samme inntil det nye verktøyet blir tilgjengelig, kan ingen si seg fornøyd med, for elevene har ikke noe annet valg enn å benytte seg av det digitale verktøyet som er tilgjengelig. 15 000 daglige brukere betyr at 15 000 personer berøres av disse problemene i løpet av en dag. Du sier at dere får tilbakemeldinger om positiv utvikling i karakterer. Dersom Clarify har en så sterk innflytelse på karakterer, så må du vel vedgå at de nevnte problemene medfører et betydelig utslag i motsatt retning – eller?

Knut

Hei igjen Per,

Konklusjon

- Vi tar tilbakemeldinger fra brukere på alvor
_- Vi erkjenner at Clarify har et forbedringspotensial _
- Vi jobber med å oppgradere tjenesten

Svar på spørsmål
Når vil dette nye verktøyet bli tilgjengelig for brukere? Og hva blir gjort med de nevnte problemene inntil det skjer?

 • _Vi fokuserer på å lansere en varig løsning fremfor midlertidige løsninger._ 
  
 • Vi planlegger å publisere nye utgaver i mars/april

Elever plages av at Clarify fryser og ikke kan lukkes.

 • Det kan ha være flere årsaker, vi prøver å reprodusere feilen hos oss uten hell.
 • Vennligst kontakt oss på support@clarify.no
  De har problemer med å finne oppslagsord når artikler mangler, at de kun kan søke etter første oppslagsord for hver artikkel (ikke etter andre oppslagsord og ikke etter innholdet i artiklene), blant annet.
 • Vi jobber med å finne en god løsning på dette
  De finner ikke relevante oversettelser og eksempler på bruk fordi artikler bryter av etter få linjer.
 • Problemet er adressert og løses i neste versjon av Clarify.
  De forstår ikke forkortelsene som brukes i artiklene, fordi det ikke finnes noen liste over dem med forklaringer.
  – Dette vil vi se nærmere på når vi har lansert neste versjon
  Det virker forvirrende når læreren må si «Konsentrer dere om Cappelen Damm ordbok – bortsett fra når tilsvarende artikkel i Cappelen Damm skoleordbok er lengre.» Og så videre.

_- Dette blir endret ved neste lansering. _
- Lansering av Tysk norsk ordbok har høy prioritet

Du sier at dere får tilbakemeldinger om positiv utvikling i karakterer. Dersom Clarify har en så sterk innflytelse på karakterer, så må du vel vedgå at de nevnte problemene medfører et betydelig utslag i motsatt retning – eller?

 • Når det gjelder Clarify’s innvirkning på karakterer referer vi til en skole hvor noen klasser benyttet Clarify andre ikke. Noen kontaktlærere observerte at klasser som benyttet av Clarify fikk signifikant bedre karakterer enn klasser som ikke benyttet Clarify. Nå benytter alle klasser ved skolen Clarify, med gode resultat. Dette er førstehånds tilbakemeldinger fra kontaktlærere, og ikke et forskningsprosjekt. Vi forventer ikke at elevene vil få enda bedre karakterer når en ny og bedre versjon av Clarify lanseres. Vi har ikke indikasjoner på at elever som benytter Clarify får dårligere karakterer enn andre elever._